Pamatpakalpojumi

Jebkurš uzdevums paredz kompleksētu soļu secību, kuri nodrošina iespējami labāko rezultātu sasniegšanu. Mūsdienīgu sarežģītu projektu veiksmīgai realizācijai nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Kā tas veicams?

Pirmkārt – tiek veikta iepazīšanās. Mūsu kompānijas augsti kvalificētu inženieru komanda rūpīgi apseko objektu, izstudē projekta dokumentāciju, ievāc nepieciešamos datus.

Nākošais solis – atklāto vājo vietu diagnostika. Vājo vietu trūkums – tas nozīmē finansu zaudējumu neesamību. Tālāk tiek veikta iegūtās informācijas kopēja analīze un strukturizēšana. Pamatojoties uz iegūtajiem apstrādātiem datiem, tiek sastādīts uzdevumu saraksts, kura izpilde ir nepieciešama, lai iegūtu Pasūtītājam vēlamo rezultātu. Pareizs projekta izpildes, izvēlēto iekārtu uzticamības iepriekšējs izvērtējums nodrošina līdzekļu vislielāko efektīvo ieguldījumu.

Nākošais solis – konsultācija. Pasūtītājam pieejamā formā tiek sniegta izsmeļoša informācija par izmeklējamā objekta tekošo stāvokli. Kopēji ar autorizētiem Pasūtītāja pārstāvjiem tiek izstrādāti lēmumi par darbību kompleksiem nepieciešamo uzdevumu realizēšanā. Tālāk notiek sagatavošanās process. Tiek veikta projekta izstrāde, iekārtu un materiālu atlase, sastādīta specifikācija. Pēc Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas, sākas realizācijas stadija. Saskaņā ar apstiprināto piegādes grafiku objektam tiek piegādātas pasūtītās iekārtas un materiāli. Savlaicīgi aktualizējas iekārtu montāžas un uzstādīšanas grafiks.

Nākošais solis – realizācija. Projekta pareizas izpildes procesā eksistē daudz nianšu, kuru apsvēršana ir mūsu pienākums un lepnums. Kompānijas inženieru augstais profesionālisms nodrošina procesa laikā atklāto papildus uzdevumu līdzeni dinamisku atrisinājumu. Tam pamatā ir plaša pieredze dažādu sarežģītības pakāpju projektu īstenošana. Dziļas zināšanas pareizos uzdevumu veikšanas veidos, kas apstiprinātas ar profesionāliem sertifikātiem, nodrošina visaugstāko izpildes līmeni.

Veiksmes atslēga – iespējas nodrošināt efektīvu vadību projektu izpildīšanā un atbildīgus darbus visos līmeņos. Autorizēta uzraudzība atļauj izvairīties no globālas pārrēķināšanās un projekta realizācijas apstāšanās. Līgumu pārraudzība nodrošina pareizu iekārtu uzstādīšanu un izvietojumu uz vietām.

Savlaicīgi izstrādāta un integrēta automatizētas vadības sistēma sniedz taktisku un stratēģisku izdevību. Paplašināta vizualizācija un detalizēta notiekošo procesu kontrole nozīmīgi minimizē ekspluatācijas izdevumus. Finansu zaudējumu galvenie avoti ir neekonomiska uzņēmuma resursu izmantošana un patērētais laiks bojājumu meklēšanā. Speciāli Pasūtītāja vajadzībām realizēta vizualizācijas sistēma pieejamā veidā informē par notiekošo pat īpaši nesagatavotu personālu. Pareizi realizēta termināla vai ēkas vadības sistēma nekavējoties nodrošina maksimāli ātru vietas detalizāciju un bojājuma būtību. Datu un notikumu interaktīvā arhīva sīka analīze dod plašas iespējas palielināt uzņēmuma ekspluatācijas un ekonomisko efektivitāti.

Nākošais solis – iekārtu iestatīšana. Iestatīšana tiek veikta nepārtraukti visa projekta realizācijas gaitā. Šajā procesā tiek aktīvi izmantots kompānijas izstrādāts specializēts iestatīšanas pasākumu komplekss. Tas ļauj ievērojami samazināt objekta ieviešanas ekspluatācijā laiku. Faktiski uz izmēģinājuma operāciju palaišanas momentu paliek tikai iekārtu koriģēšana, atbilstoši izmantošanas īpatnībām vietējos individuālos apstākļos.

Kopējā realizācijas sistēma ir būvēta uz paralēlu procesu principiem, kas ļauj organizēt darbus vienlaicīgi vairākos virzienos.

Projekta finālā ar specializētu programmas nodrošinājuma palīdzību tiek sagatavota izpilddokumentācija. Dokumentācija tiek sagatavota atbilstoši Eiropas Normām un Standartiem, nepieciešamais kopiju skaits rakstiskā un elektroniskā veidā tiek nodots Pasūtītājam. Dokumentu paketē obligāti ir iekļauts pilns projekta programmas nodrošinājuma komplekts.

Vairumā gadījumu attiecības ar projekta uzdevuma realizācijas Pasūtītāju pāriet nākamajā līmenī – apkalpošana.

Mūsu darbs – Jūsu veiksme!
MC Communication

© MC Communication SIA 2018