MC Communication

Jūsu uzticamais partneris

Diagnostika

Konsultācija

Realizācija

Jebkurš uzdevums paredz kompleksētu soļu secību, kuri nodrošina iespējami labāko rezultātu sasniegšanu. Mūsdienīgu sarežģītu projektu veiksmīgai realizācijai nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Kā tas veicams?

Pirmkārt – tiek veikta iepazīšanās. Mūsu kompānijas augsti kvalificētu inženieru komanda rūpīgi apseko objektu, izstudē projekta dokumentāciju, ievāc nepieciešamos datus.

Nākošais solis – atklāto vājo vietu diagnostika. Vājo vietu trūkums – tas nozīmē finansu zaudējumu neesamību. Tālāk tiek veikta iegūtās informācijas kopēja analīze un strukturizēšana. Pamatojoties uz iegūtajiem apstrādātiem datiem, tiek sastādīts uzdevumu saraksts, kura izpilde ir nepieciešama, lai iegūtu Pasūtītājam vēlamo rezultātu. Pareizs projekta izpildes, izvēlēto iekārtu uzticamības iepriekšējs izvērtējums nodrošina līdzekļu vieslielāko efektīvo ieguldījumu.

Lasīt tālāk...

Individuāla

pieeja

katram projektam

Katrs mūsu Pasūtītājs – Individualitāte, katrs objekts – sava veida vienīgais. Lai veiksmīgi veiktu uzdevumu realizāciju, industriālā projektēšana, iekārtu un materiālu atlase vienmēr prasa īpašu pieeju.

Jebkurš mūsdienīgs projekts sākas ar mērķa uzstādīšanu – objekta izveidošana vai modernizācija attiecīgajā industrijā.

Pēc Pasūtītāja vēlmju iepazīšanas rezultātiem, tiek veikta pirmsprojekta sagatavošanās. Tiek noteikti darbu apjomi ar sekojošu tehnisko uzdevumu un tāmes sastādīšanu.

Liels daudzums faktoru tieši ietekmē projekta ieviešanas gala vērtību un tā izpildes kvalitāti. Tai skaitā: pārdomāta kompleksa darbības shēma, pielietojamās iekārtas un materiāli, darbu izpildes kvalitātes kontrole u.t.t.

Projektēšanas procesā tiek izmantots pats mūsdienīgākais specializētais programmas nodrošinājums.

Remonts

Apkalpe

Uzturēšana

Pēc iekārtu montāžas nobeigšanas objektā tiek veikti iestatīšanas darbi un sāktas izmēģinājuma operācijas.

Pārrāvumi iekārtu darbībā tehnoloģisko procesu gaitā, neparedzētu situāciju rašanās – tas ir neatņemams ekspluatācijas risks.

Savlaicīga servisa apkalpe samazina līdz minimumam problēmu rašanos.

Kompānija sniedz pakalpojumus steidzamu un plāna remonta darbu izpildē, iekārtu nomaiņā, paplašinātā iekārtu uzturēšanas un plāna darbu servisā.

Tiek nodrošināta elektroiekārtu komplekso un lokālo sistēmu apkalpošana Pasūtītāja objektos. Paplašināts apkalpošanas līgums garantē palīdzības sniegšanu un konsultēšanu jebkurā diennakts laikā.

© MC Communication SIA 2019